მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
სიახლეები

 

"სამოქალაქო ბიუჯეტის" ფარგლებში პროექტების არჩევა დასრულდა
02 სექ 2016
 

დღეს,  მარნეულის მუნიციპალიტეტში  „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს  ფარგლებში შემოსული განაცხადებიდან, გამარჯვებული პროექტები გამოვლინდა.

2016 წლის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს  ფარგლებში სულ შემოსული იყო 137 საპროექტო განაცხადი,  რომლიდანაც გამოვლენილი  50 გამარჯვებული  პროექტის  განხორციელებისთვის თანხა  2017 წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში შემოსული პროექტების სრული სია (PDF)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში შემოსული პროექტების სია ზონების მიხედვით (PDF)

მარნეულისმუნიციპალიტეტის 2017 წლის   "სამოქალაქობიუჯეტის" ფარგლებშიშემოსულიპროექტებისსია

 

 

 

N

ადმინისტრა-
ციული
ერთეული

სოფელი

პროექტისდასახელება

პროექტისავტორი

პროექტისღირებულება

„სამოქალაქო ბიუჯეტი“– ს მხარდამჭერი საბჭოს შეფასება

მოქალაქეთა მიერ არჩეული პროექტები

 

1

მარნეული

20 იანვრისქუჩა, ბინა 2

სკვერიდასაბავშვომოედნისმოწყობა

ეთიბარდაშდამიროვი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.დასაზუსტებელიატერიტორიასაკითხი.

 

2

მარნეული

რუსთაველის 7, მე–8 ჩიხი

სარწყავიწყალითითოეულსახლს

ლეილამამედოვა

42 340

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

მარნეული

300 არაგველისქუჩა

გარეგანათებისმოწყობა ( 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმისდა 9 ძმისქუჩაზე)

თაფთიკიბრაგიმოვი

36 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

ყიზილაჯლო

თბილსისქუჩა, ჩიხი 1

გზისრეაბილიტაცია

გუნელთანრიგულიევა

54 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. დასაზუსტებელიდეტალები

 

5

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

ასვალტისდაგებასკოლისგარშემო

ტახირგანჯაევი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

6

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

გარეგანათებისდაყენებაათათურქისადაიდრისზეინალოვისქუჩებზე

შამილისმაილოვი

21 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

ყულარი

წითელისოფელი

გარეგანათებისმოწყობა 98 ბოძზე

არკადიპეტროსიანი

30000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

ყულარი

ქვემოყულარი

სასაფლაოსთანმისასვლელიგზისმობეტონება

ასიფმამედოვი

40000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

ყულარი

მარადისი

სპორტულესთეტიკურიცენტრი

გოჩაპაქსაძე

24868

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

თამარისი

თამარისი

რიტუალებისსახლისმოწყობამოპირკეთება

მურადდადვანი

75000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

თამარისი

თამარისი

საბავშვომოედნისრეაბილიტაცია

ზურაბბერდელიძე

5000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

თამარისი

თამარისი

თამარისისამბულატორიისგაზიფიცირება

თამარგოგინავა

1500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.   გასარკვევია   ვისბალასნზეაშენობა.

 

13

წერეთელი

დიდიბეგლიარი

სოფელდიდიბეგლიარისგარეგანათებისდასრულება

ახმედხანზარგაროვი

15000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

წერეთელი

წერეთელი

.წერეთელისშესასვლელიბანერისმოწყობა

ნინოსამხარაძე

10000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

15

წერეთელი

წერეთელი

ბავშვთაგასართობიმოედანი

ბაჩანამუმლაძე

5000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

16

წერეთელი

წერეთელი

ხელოვნურსაფარიანიმინისტადიონი

სოსოკუპრაშვილი

70000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.საჭიროამოსახლეობისმიერგანისაზღვროსპრიორიტეტი.

 

17

წერეთელი

წერეთელიქართლის.39

გასართობშემეცნებითიპარკისმოწყობა

გიორგიმუმლაძე

53800

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

18

ალგეთი

ალგეთი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნა

რომანმურადოვი

8 700

ალგეთშიშენდებაბაღი, რომელიცგაიხსნება 2017 წელს, მაგრამმოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერამ   პროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

19

ალგეთი

თაზაქენდი

"სუფთაგარემო" (სანაგვეურნებისდადგმა 5 სოფელში)

აიდაალახვერდიევა

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

20

ქუთლიარი

დიდიმუღანლო

სოფელშიარსებულისკვერისაღდგენა

ხანლარმუსტაფაევი

39300

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

ქუთლიარი

ლეჯბადინი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ასიფსაფაროვი

42 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

22

ქუთლიარი

ბაიდარი

საბავშომოედნისმოწყობა

ფარუხირიშოვი

18 700

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

23

ქუთლიარი

ბაიდარი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ავთანდილჩობანოვ

44 500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

24

კაპანახჩი

ამბაროვკა

სასმელიწყლისცენტრალურიმილისმოწყობადა   სოფ.ქეშალოს,ამბაროვკის,ალგეთისღვინისქარხანის (ილმაზლოდან) უზრუნველყოფა "რუსთავწყალით"

გუმბათომაროვი

75 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

25

კასუმლო

აღმამედლო

შიდაგზებისრეაბილიტაციაწყალმომარაგებისადასატუმბისისტემისშემდეგ

შახბაზაივაზოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

26

კასუმლო

კასუმლო

სპორტულიმინიმოედნისმინისტადიონოსმოწყობა

ჯეიხუნბაქიროვი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

27

კასუმლო

კასუმლო #1, სახლი 7

საგზაოინფრასტუქტურისგანვითარება/საგზაონიშნებისადაშემაკავებელიბარიერებისდაყენება

სახავატოსმანოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

28

კასუმლო

ბეითარაფჩი

გარეგანათებისმონტაჟი

შამსიისმაილოვი

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

29

კასუმლო

ულაშლო

გარეგანათებისმოწყობა

ნამიდსამედოვი

24 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

30

კასუმლო

ბაითალო

დასვენებისადაგასართობიმოედნისმოწყობა

ნარმანკარიმოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

31

შულავერი

იმირჭალა

გზისრეაბილიტაცია/იმგზისრებილიტაცია,რომელიცაერთიანებსიმირსცენტრალურტრასასთან

ასკერგუმბათოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

32

შულავერი

არაფლო

სკოლამდელიცენტრისგახსნაარაფლოს   სკოლისშენობაში

ისამაილფარაჯოვი

10 800

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

33

კაჩაგანი

თაქალო

საბავშვოახალგაზრდულიკომპლექსისმშენებლობა

რაფაელჯაფაროვი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

34

კაჩაგანი

თაქალო

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნათაქალოსსკოლში

ხუსეინხუსეინოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

35

წერაქვი

წერაქვი

ახალიმუზეუმი

თათიაშენგელაია

50 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

36

შაუმიანი

შაუმიანი

საბავშვობაღისდარბაზისმოწყობა

სერეჟამაჩკალიანი

41 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

37

შაუმიანი

ხიხანი

სასმელიწყლისრემონტი

იაშაგაბაიძე

28 600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

38

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

ფარმანნაბიევი

35 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

39

დამიაგეურახი

დამია

გარეგანათებისმოწყობა

ლუსინემანუჩარიანი

12 400

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

40

დამიაგეურახი

კიროვკა

გარეგანათებისმონტაჟი

იგორმამედოვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

41

დამიაგეურახი

ახლოლალო

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

აბასალიგულიევი

32 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

42

სადახლო

მოლაოღლი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრი

მულკადაიუსუბოვი

10 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

43

სადახლო

ხულდარა

სპორტდარბაზისმოწყობა

სამირბედიევი

60 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

44

სადახლო

ხულდარა

სტადიონი

შახინბედიევი

20 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

45

სადახლო

თაზაქენდი

გარეგანათებისმოწყობა

როვშანბედიევი

24 900,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

46

სადახლო

ბურმა

გარეგანათება

ნასიფჯაფაროვი

30 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

47

ხოჯორნი

ცოფი

ავტობუსისსამიგაჩერებისმოწყობა

ედგარპეტროსიანი

15 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

48

ხოჯორნი

ხოჯორნი

სკოლამდელიცენტრისგახსნასოფელხოჯორნისსკოლაში

ქანანნაბიევი

11 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

49

ხოჯორნი

გიულბახი

გარეგანათებისმოწყობა

მორისტურიანი

15 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

50

ახკერპი

ახკერპი

საბავშვობაღისგახსნა

საშაავაკაინი

60 200,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

 
 
მნახველთა რაოდენობა: 29074
 
 
 
სიახლეები
ოქტ 24 სამ 2023
2660
სექ 19 სამ 2023
2846
ივლ 05 ოთხ 2023
2946
 
 
სიახლეები
მაი 02 ხუთ 2024
724
2024 ივნისი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930