მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
სიახლეები

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის 2013 წლის I კვარტლის ანგარიში
17 ივნ 2013
 
10 – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან შემოსული წერილები, რომლებიც მიღებულია ცნობად.175 –განცხადება, ავარიული საცხოვრებელი სახლის, სასმელი და სარწყავი წყლის, გარე განათების, კანალიზაციის, შიდა გზების მოხრეშვა-მოასფალტების პრობლემებზე და სხვა.14 – წერილები სამინისტროებიდან. სულ მომზადდა 170 დასკვნა-მოხსენებითი ბარათი.Mმიმდინარე წლის I კვარტალში ჩვენი სამსახურის მიერ შესრულებული იქნა სხვა და სხვა სახის სამუშაოები. ჩვენს მიერ მომზადებული იქნა ხარჯთაღრიცხვები მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების და საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვაზე, გამოცხადდა ტენდერი და მიმდინარეობს კონტროლი ტენდერში გამარჯვებულ შ.პ.ს-ებზე.1)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წლის გარე განათების ქსელში საექსპლუატაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, მოვლა-შენახვაზე. ტენდერში 29.01.2013წ გაიმარჯვა შ.პ.ს. ,,ნიუ - ბილდინგ 2008”-მ  60 000 ლარი2)    ქ. მარნეულის ახუნდოვის ქუჩის მოასფალტება.  ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს ,,ქცია”-მ  18.02.2013 წ  174 670 ლარი. მშენებლობა დასრულებულია.3)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მოვლა-შენახვაში ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს ,,ამირანმა”  13.02.2013წ  150 000 ლარი. (მიმდინარეობს).4) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიგი სოფლების სასმელი წყლის უზრუნველყოფის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. ტენდერში გაიმარჯვა ი.მ. ,,რეზო ჩხიტუნიძე”-მ 01.02.2013წ-ში. 16000 ლარი. დოკუმენტაცია შემოწმებულია და გაგზავნილია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში.4)    ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ნარიმანოვის ქუჩა მე-10-ე ჩიხი, რუსთაველის ქუჩა მე12-ე შესახვევი, ა. გასანოვის ქუჩა, 26 მაისის ქუჩა #56, 26 მაისის ქუჩა #32ა, რუსთაველის ქუჩა #39ა, ა. ასლანოვის ქუჩა და სოფელ საიმერლოში ხიდის რეაბილიტაცია- ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს ,,ქცია”-მ   05.04.2013წ. 326557 ლარი (მიმდინარეობს მშენებლობა) 5)    ქ. მარნეულში, რუსთაველის ქ. #23, რუსთაველის ქ. #81 ა, 26 მაისის ქ. ბაგა-ბაღი, ჩოლოყაშვილის ქ. #23,  საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციაზე. ტენდერში გაიმარჯვა ი.მ. ,,აჟდან ბაირამოვმა”  22.03.2013წ. 75995 ლარი. (მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები)6)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ოთახების რემონტი, რუსთაველის ქუჩა #73. პროექტის ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს ,, ნანა ახვლედიანმა”. მშენებლობაზე ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს ,,თბილისმა” 23500 ლარი. ( დასრულებულია სარემონტო სამუშაოები)7)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარისის სარიტუალო სახლის შენობის კეთილმოწყობის სარემონტო სამუშაოები მშენებლობაზე.  (ტენდერი გამოცხადებულია) მშენებლობის პროექტი შეასრულა ი.მ. ,,ნანა ახვლედიანმა”. სატენდერო ფასი-128000 ლარი.8)    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა სახელობის სკვერისა და მემორიალის კეთილმოწყობის სამუშაოების მშენებლობაზე, რუსთაველის ქუჩა (ტენდერი გამოცხადებულია). მშენებლობის პროექტი შეასრულა ი.მ. ,,ნანა ახვლედიანმა”. სატენდერო ფასი- 29000 ლარი.9)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვის კულტურის სახლის შენობის სარემონტო სამუშაოები მშენებლობაზე - ტენდერი გამოცხადებულია. მშენებლობის პროექტი შეასრულა ი.მ. ,,ნანა ახვლედიანმა”. სატენდერო ფასი-65000 ლარი.10)    მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 20 იანვრის ქუჩის, იაღლუჯის ქ#70-ის, საიათნოვას ქ#6-ის და #7-ის შენობების სახურავების მოწყობა- ტენდერში გამარჯვებულია შ.პ.ს ,,გვიბი”-    77776 ლარი. (ხელშეკრულება გაფორმებულია). 11) მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ.თაქალოს, სოფ.წერეთლის, სოფ.თამარისის და  სოფ. საიმერლოს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები- ( ტენდერი გამოცხადებულია) მშენებლობის პროექტი შეასრულა ი.მ. ,,ნანა ახვლედიანმა”. სატენდერო ფასი-228000 ლარი.ენერგეტიკის სფეროში ჩატარებული სამუშაოები:1) ჩატარებულია გარე განათების ინვენტარიზაცია შემდეგ სოფლებში: საბირქენდი, თაზაქენდი, წითელი ხიდი, ხანჯიგაზლო, მარეთი, მარადისი, შაუმიანი, შაუმიანის დევნილების დასახლება, ხიხანი, შულავერი, ქვემო სარალი, სადახლო, პორტალი ,,სადახლო”, ყიზილაჯლო, ახკერპი, პორტალ ,,წითელი ხიდი”,კაჩაგანი.2)მიღებულია ტექნიკური პირობები და მიყვანილია ელექტროენერგია შემდეგი სოფლების მეჩეთებში: ხულდარა, სადახლო, ქვემო სარალი და ჯანდარა.3) მიღებულია ტექნიკური პირობა ელექტრომომარაგებაზე და ჩაბარებულია ექსპლუატაციაში სასმელი წყლის ჭაბურღილი სოფ. აღმამედლოში.4) მიღებულია ტექნიკური პირობები ექტრომომარაგებაზე სასმელი წყლის ჭაბურღილებისათვის შემდეგი სოფლებისთვის: კირაჩმუღნალო, ხანჯიგაზლო, წითელი სოფელი.5) მიღებულია ტექნიკური პირობები სოფ. თამარისის კლუბის, საბავშვო ბაღის და სოფ. შაუმიანის საბავაშვო ბაღის ელექტრომომარაგებისთვის .6) აღდგენილია ავტოავარიის შემდეგ დაზიანებული გარე განათების ბოძები და ელექტროგადამცემი ხაზები სოფ. ყიზილაჯლოში და ქ. მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე ორ ადგილას.სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილება. მშენებლობის კუთხით სულ შემოსულია  - 226 განცხადება.მათ შორის: 44 - მშენებლობა დასრულებული ობიექტების ვარგისად აღიარების შესახებ და 182 -  მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების (I ეტაპი) და მშენებლობის ნებართვის გაცემის (II ეტაპი) შესახებ.176 განცხადებაზე მომზადებული იქნა სათანადო დასკვნა-მოხსენებითი ბარათი.დამტკიცებული იქნა მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები – 78 ობიექტისათვის.გაცემული იქნა  - 79 მშენებლობის სანებართვო მოწმობა. მათ შორის:Lსაცხოვრებელი სახლი – 46სავაჭრო ობიექტი – 13საქონლის სადგომი – 8დამხმარე შენობა-ნაგებობა – 3საწყობი – 2შენობა ნაგებობის დემონტაჟის ნებართვა – 2ბლოკის საჭრელი საამქრო – 1ფერმერთა მომსახურების ცენტრი – 1სოფლების გაზიფიცირების ნებართვა – 3 (ხუტორ-ლეჟბადინი, ყიზილაჯლო, იმირჭალა-სეითგოჯალო)ვარგისად იქნა აღიარებული  43  მშენებლობა დამთავრებული ობიექტი.მათ შორის: 16 -  საცხოვრებელი სახლი            12 - სავაჭრო ობიექტი            3 – საქონლის სადგომი                 1 – ავტოგასამართი სადგური            11 - გაზსადენი ქსელი სოფლებში: 1. დიდი მუღანლო. 2. არაფლო, ენიქენდი, ახლომახმუდლო. 3. ზემო სარალიდან-სადახლომდე. 4. თამარისი. 5. ქუთლიარი – ბაიდარი6. ნორგიული. 7. სეითგოჯალო. 8. ბაილარი. 9. იმირჭალა. 10. ყიზილაჯლო.11. ქ. მარნეულში ყაზბეგი-ნარიმანოვი-ჯავახიშვილის ქუჩა.  
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 2777
 
 
 
სიახლეები
ივლ 04 ორშ 2022
53
ივნ 27 ორშ 2022
237
ივნ 23 ხუთ 2022
178
ივნ 08 ოთხ 2022
332
მაი 25 ოთხ 2022
437
მაი 20 პარ 2022
462
მაი 09 ორშ 2022
652
აპრ 28 ხუთ 2022
653
აპრ 22 პარ 2022
612
აპრ 21 ხუთ 2022
591
 
   
  სიახლეები
  2022 ივლისი
  ორშსამოთხხუთპარშბკვ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031